Нууц үгээ солих

Та дараах цонхонд системд бүртгүүлсэн өөрийн э-мэйлээ оруулснаар таны э-мэйл руу нууц үг солих линк илгээгдэнэ. Та тэрхүү нууц үг сэргээх холбоос дээр даран шинэ нууц үг оруулах цонхонд өөрийн шинэ нууц үгээ оруулна. Facebook эрхээр бүртгүүлсэн тохиолдолд та дээрхийн адил Facebook дэх өөрийн үндсэн э-мэйлг оруулан нууц үгээ үүсгэн авна.

Нууц үгээ солих